Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου (Laboratory Information Management System) για το Γενικό Χημείο του Κράτους

25 June, 2020

share

H NetU αναλαμβάνει ακόμη ένα σημαντικό δημόσιο έργο, αυτή την φορά για το Γενικό Χημείο του Κράτους. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας.

Η NetU έχει αναλάβει μετά από ανοικτό διαγωνισμό, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου (Laboratory Information Management System) για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

Το Γενικό Χημείο είναι ο κατεξοχήν Αρμόδιος Κρατικός Φορέας του χημικού, βιολογικού/μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ελέγχου, παρακολούθησης και ερευνών. Είναι επίσης, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς σε πολλούς τομείς της ασφάλειας τροφίμων. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός μοντέρνου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα αξιοποιεί τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασίων του Γενικού Χημείου.  Το σύστημα θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας του οργανισμού, την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και την υποστήριξη της διεύθυνσης στη λήψη αποφάσεων.   

Η σύμβαση υπογράφηκε  τον Ιανουάριο του 2020 και έχει χρονική διάρκεια 14 μήνες. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται στα €994.663 πλέον Φ.Π.Α.  

Από αριστερά προς δεξιά: ο Δρ. Στέλιος Γιαννόπουλος (Διευθυντής Γενικού Χημείου του Κράτους) και ο κύριος Δημήτρης Νησιώτης (Γενικός Διευθυντής NetU) 

Σχετικά με τη NetU 

Η NetU αποτελεί κορυφαίο οργανισμό λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παρουσία σε Κύπρο και Ελλάδα, η NetU αναγνωρίζεται ως ένας κύριος πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων στην περιοχή και έχει αναπτύξει ισχυρή τοπική και διεθνή δραστηριότητα. Η NetU, επιχειρηματικός συνεργάτης Πληροφορικής σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, παρέχει παγκόσμιας εμβέλειας λύσεις Πληροφορικής στους τομείς των Ολοκληρωμένων Λύσεων / Ενοποίησης Συστημάτων, Επιχειρηματικών Λύσεων, Τεχνολογικών Λύσεων και Επαγγελματικών Υπηρεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της NetU στη διεύθυνση www.netugroup.com

BACK TO NEWS