Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρησης Πελατών (CRM) για την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου

15 December, 2020

share

Η NetU ανέλαβε την υλοποίηση & συντήρηση λογισμικού για τη διαχείριση των αιτήσεων & αδειών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων & Εποπτείας Καζίνου.

Η NetU Consultants Ltd. έχει αναλάβει μετά από διαγωνισμό, την υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού για τη διαχειριση των αιτήσεων και αδειών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη χρήση της cloud πλατφόρμας Salesforce.

Η υλοποίηση του συστήματος αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου, η οποία έχει σαν κύρια επιδίωξη να βελτιώσει την διαδικασία διαχείρισης (α) των αιτήσεων για αδειοδότηση και (β) των αδειοδοτημένων φυσικών και νομικών προσώπων. Με την ολοκλήρωση αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου θα επιτύχει τη μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των εργασιών και την απλοποίηση των διαδικασιών της, χρησιμοποιώντας πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία έτοιμου λογισμικού παγκοσμίως.

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Δεκέμβρη του 2020 και η υλοποίηση του συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών.

Από αριστερά προς δεξιά: κ. Δημήτρης Νησιώτης (Γενικός Διευθυντής NetU) και κ. Nick Tofiluk (CEO of Cyprus Gaming + Casino Supervision Commission)

Σχετικά με τη NetU

Η NetU αποτελεί κορυφαίο οργανισμό λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παρουσία σε Κύπρο και Ελλάδα, η NetU αναγνωρίζεται ως ένας κύριος πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων στην περιοχή και έχει αναπτύξει ισχυρή τοπική και διεθνή δραστηριότητα. Η NetU, επιχειρηματικός συνεργάτης Πληροφορικής σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, παρέχει παγκόσμιας εμβέλειας λύσεις Πληροφορικής στους τομείς των Ολοκληρωμένων Λύσεων / Ενοποίησης Συστημάτων, Επιχειρηματικών Λύσεων, Τεχνολογικών Λύσεων και Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

BACK TO NEWS