Υλοποίηση έργου METICOS “A Platform for Monitoring and Prediction of Social Impact and Acceptability of Modern Border Control Technology” – στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020

10 August, 2020

share

Η NetU Consultants Ltd (NetU) έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος στο πλαίσιο του HORIZON 2020.

Η NetU Consultants Ltd (NetU), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο METICOS, έχει αναλάβει από κοινού με ακαδημαϊκά ιδρύματα (Norwegian University of Science and Technology, VRIJE Universiteit Brussel), ερευνητικά ιδρύματα (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών, Austrian Institute of Technology, Johanniter Ausbildung und Forschung gem. GmbH) κυβερνητικές υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Αστυνομία Κύπρου, Police and Border Guard Board (PBGB) της Εσθονίας, Romanian Border Police, State Border Guard Service of Ukraine)  και οργανισμούς (Software Imagination & Vision SRL, Maggioli S.p.A., ViLabs OE),  που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υλοποίηση του έργου «A Platform for Monitoring and Prediction of Social Impact and Acceptability of Modern Border Control Technology». Συντονιστής του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έργο έχει ως κύριο στόχο να εισαγάγει την ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data Analysis) σε Πληροφοριακά Συστήματα Συνοριακού Ελέγχου (Border Control Information Systems), προκειμένου να προσφέρει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των έξυπνων συνόρων, καθώς και να συμβάλει στην απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής αποδοχής των σύγχρονων τεχνολογιών ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, το έργο METICOS θα αναπτύξει μία πλατφόρμα η οποία θα ενσωματώσει τα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα πηγών δεδομένων, προκειμένου να επικυρώσει την αποδοτικότητα και την αποδοχή από τους χρήστες των τεχνολογιών συνοριακού ελέγχου.

Η NetU διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων συνοριακού ελέγχου, έχοντας προσφέρει λύσεις στην Κύπρο, Ελλάδα και Κροατία. Με τη συμμετοχή της στο έργο η NetU στοχεύει να κατευθύνει τις πτυχές που αφορούν τις διεπαφές των Πληροφοριακών Συστημάτων Συνοριακού Ελέγχου, με κύριο σκοπό να επιτευχθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ετερογενών συστημάτων των αρχών συνοριακού ελέγχου και του Οικοσυστήματος METICOS. Η ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων για έξυπνο έλεγχο των συνόρων αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της NetU, που μέσω του έργου METICOS στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων και συνεργασιών της στην ευρύτερη κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση υπογράφηκε  τον Απρίλιο του 2020 και έχει χρονική διάρκεια 36 μήνες. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται στα €4,997,481. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος HORIZON 2020.

Σχετικά με τη NetU

Η NetU αποτελεί κορυφαίο οργανισμό λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παρουσία σε Κύπρο και Ελλάδα, η NetU αναγνωρίζεται ως ένας κύριος πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων στην περιοχή και έχει αναπτύξει ισχυρή τοπική και διεθνή δραστηριότητα. Η NetU, επιχειρηματικός συνεργάτης Πληροφορικής σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, παρέχει παγκόσμιας εμβέλειας λύσεις Πληροφορικής στους τομείς των Ολοκληρωμένων Λύσεων / Ενοποίησης Συστημάτων, Επιχειρηματικών Λύσεων, Τεχνολογικών Λύσεων και Επαγγελματικών Υπηρεσιών.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της NetU στη διεύθυνση www.netugroup.com.

BACK TO NEWS