Το 2020 είναι η ιδανική χρονιά για την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρείας σας

25 February, 2020

share

Σύμφωνα με το Forbes, το 2020 θα είναι η χρονιά που ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα κυριαρχήσει στον επιχειρηματικό κόσμο. Μάθε περισσότερα στο νέο μας άρθρο.

Το 2020 είναι η ιδανική  χρονιά για την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρείας σας

Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί μια συνεχώς αυξανόμενη τάση η οποία θέλει τις επιχειρήσεις να αναβαθμίζονται τεχνολογικά προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών τους αλλά και να βελτιώσουν την εσωτερική διαχείριση των πόρων τους. Σύμφωνα με το Forbes, το 2020 θα είναι η χρονιά που ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα κυριαρχήσει στον επιχειρηματικό κόσμο.

H NetU, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο των ψηφιακών υπηρεσιών σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέρει στις επιχειρήσεις εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες προκειμένου να μπορέσουν να αναβαθμιστούν τεχνολογικά και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει η ΝΕΤU συγκαταλέγονται οι επιχειρηματικές εφαρμογές όπως τα προγράμματα CRM (Customer Relationship Management) καιERP (Enterprise Resource Planning), οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Αυτή η κατηγορία εφαρμογών περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τα προγράμματα Salesforce και NetSuite. Το Salesforce CRM είναι μια cloud πλατφόρμα που μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες, υφιστάμενους και πιθανούς. Από την άλλη, το NetSuite ERP, μια cloud λύση, βοηθά τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, καθώς παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης σε πολλά τμήματα της επιχείρησης όπως η διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών.

Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών Salesforce και ΝetSuite

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει σε αυτές τις υπηρεσίες. Αρχικά, οι λύσεις αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν πολλές εσωτερικές διαδικασίες όπως η διαχείριση των οικονομικών τους και η καταγραφή των αποθεμάτων τους. Έτσι, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα. Ακόμη, οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν την εκάστοτε επιχείρηση να δημιουργεί πιο ποιοτικές σχέσεις με τους πελάτες της, καταφέρνοντας έτσι να γίνει πιο επιτυχημένη και γνωστή στον τομέα της.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της υπηρεσίας NetSuite είναι ότι βελτιώνει την αποδοτικότητα των ταμειακών ροών, καθώς προσφέρει ένα λογισμικό χρηματοοικονομικών, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν οικονομικές καταστάσεις αλλά και να παρακολουθούν στενά τα έξοδά τους. Έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Τόσο το Salesforce όσο και το NetSuite βελτιώνουν τη συνολική αποδοτικότητα της επιχείρησης καθώς διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων. Τα μέλη της εξυπηρέτησης πελατών, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας (ή όποιων άλλων ομάδων κριθεί απαραίτητο) μπορούν εύκολα να ανταλλάξουν πληροφορίες αναφορικά με τα αποθέματα, την διεκπεραίωση των παραγγελιών και την απόκτηση πελατών. Η συνεργασία πολλών τμημάτων σε μια επιχείρηση ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανατροφοδότηση που με τη σειρά της οδηγεί σε βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της τελικής προσφερόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος.

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα των προγραμμάτων λογισμικού Salesforce και ΝetSuite είναι ότι βοηθούν τα μέλη των ομάδων να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές και πολύτιμες πληροφορίες για τους πελάτες αλλά και να αναπτύξουν την μεταξύ τους ηλεκτρονική επικοινωνία από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους.

Έτσι μπορούν να βρουν γρήγορα και εύκολα πληροφορίες όπως το ιστορικό των παραγγελιών, οι εκκρεμείς παραγγελίες και οι συνδρομές προκειμένου να μπορέσουν να προτείνουν νέα προϊόντα τα οποία θα απευθύνονται αποκλειστικά στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης που προσφέρει η NetU αλλά και για να προγραμματίσετε μια συνάντηση, επικοινωνήστε μαζί μας.

BACK TO NEWS